Forsikringsskader

Når uheldet er ude. Et vandrør er sprunget, tagsten har løsnet sig eller måske er et træ væltet ned over taget under en storm. Det kan være en meget ubehagelig situation, når en pludselig skade opstår i jeres bolig.

Heldigvis er langt de fleste dækket af deres forsikring, når uheldet er ude. Men det er stadig afgørende med en håndværker, der kan rykke ud med det samme og sørge for at udbedre skaden, så boligen fremstår lige så sund og i samme udtryk og stand som inden skaden.

Man har ret til selv at vælge sin håndværker, når forsikringsselskaber skal sørge for at udbedre skader på boligen. Det er ikke alle der er klar over denne frihed til at vælge en god håndværker, man kender. Jeg har stor erfaring i at varetage forsikringsskader.

Jeg er vant til at samarbejde med selskaberne, og jeg er vant til akut at udbedre forsikringsskader, både små og store.

Er skaderne omfattende og kræver assistance fra andre håndværker-grupper, står jeg ofte for en fordelagtig totalløsning, hvor jeg trækker på mit samarbejde med et netværk af andre kompetente håndværkerfirmaer.

Hurtig udrykning. I mange tilfælde er det afgørende, at skaden bliver udbedret hurtigst muligt.Uanset type eller omfang af skaden, rykker jeg meget hurtigt ud – også om aftenen.

På den måde kan skadens omfang begrænses og boligens stand hurtigt genetableres.